Konfliktikartoitus saamelaisalueen paliskuntien ja Metsähallituksen liiketoimintojen välillä

Metsähallitus, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja saamelaisalueen metsäpaliskunnat ovat viimeisen vuoden ajan tehneet valmisteluja uudenlaisten ympäristösovittelun menettelyjen käyttöönottamiseksi. Akordi toimii yhdessä sovitun konfliktikartoituksen toteuttajana.

Konfliktikartoituksen tavoitteena on koota osapuolten näkemykset kiistanalaisista asioista ja erimielisyyksien syistä. Tavoitteena on myös saada selville osapuolten näkemykset siitä, mitä kiistanalaisten asioiden ratkaiseminen edellyttää. Kartoituksen tuloksena syntyy alustava esityslista niistä kysymyksistä, joita saamelaisten kotiseutualuetta koskevassa luonnonvarasuunnittelussa tulisi käsitellä. Kartoituksen pohjalta voi syntyä suosituksia myös mahdollisista muista prosesseista, joissa voidaan käsitellä ja ratkaista niitä kysymyksiä, jotka eivät kuulu luonnonvarasuunnitteluun.

Työ etenee maalis-kesäkuun aikana. Valmis kartoitusraportti toimitetaan kaikille prosessin käynnistäjätahoille heinäkuun 2020 loppuun mennessä.