Pioneers into Practice -ohjelma

Pioneers into Practice -ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KIC-verkostoa, jonka tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja käytäntöjä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista ja murrosajattelusta sekä suorittavat 4–6 viikon mittaisen työjakson ulkomaisessa organisaatiossa. Mukana ohjelmassa on yhteensä 17 maata.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja ajattelua. Pioneers into Practice-ohjelmassa (PiP) keskiössä ovat uudenlaiset ratkaisut ja murrosajattelu sekä eri alojen asiantuntijoiden ja sektoreiden törmäyttäminen. PiP-ohjelma tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden koulutukseen ja työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa: ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista, jonka jälkeen osallistujat suorittavat 4–6 viikon mittaisen työjakson ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot taas saavat mahdollisuuden kouluttaa omia asiantuntijoitaan ja ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita.

Akordi on mukana ollut mukana Pioneers into Practice ohjelmassa vuodesta 2018 alkaen. Vuosina 2018 ja 2019 Akordin asiantuntijat toimivat ohjelmaan osallistuvien pioneerien valmentajina. Akordin Emma Luoma osallistui lisäksi ohjelmaan yhtenä pioneereista ja suoritti syksyllä 2018 asiantuntijavaihdon Romanian Timisoarassa, The Water & Environmental Efficiency Association -nimisessä yhdistyksessä. Syksyllä 2019 Akordi toimi isäntäorganisaationa ja otti vastaan ulkomaisen asiantuntijan. Vuoden 2020 toteutuksessa Akordi toimii yhtenä konkreettisiin kestävyyshaasteisiin keskittyvien ryhmätöiden sparraajana.

Linkit

Lisää Pioneers into Practice -koulutuksesta ja asiantuntijavaihdosta ohjelman nettisivuilla.