Pioneers into Practice -ohjelma

Pioneers into Practice -ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KIC-verkostoa, jonka tarkoituksena on synnyttää uusia innovaatioita, liiketoimintaa ja käytäntöjä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista ja murrosajattelusta sekä suorittavat 4–6 viikon mittaisen työjakson ulkomaisessa organisaatiossa. Mukana ohjelmassa on yhteensä 17 maata. Akordi valmentaa osallistuvia pioneereja sekä fasilitoi ohjelmaan kuuluvat aloitus- ja lopetustyöpajat.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja ajattelua. Pioneers into Practice-ohjelmassa (PiP) keskiössä ovat uudenlaiset ratkaisut ja murrosajattelu sekä eri alojen asiantuntijoiden ja sektoreiden törmäyttäminen. PiP-ohjelma tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden koulutukseen ja työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa: ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat saavat koulutusta systeemisistä innovaatioista, jonka jälkeen osallistujat suorittavat 4–6 viikon mittaisen työjakson ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot taas saavat mahdollisuuden kouluttaa omia asiantuntijoitaan ja ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita.

Akordilaiset toimivat ohjelmaan osallistuvien pioneerien valmentajina. Lisäksi Akordi suunnittelee ja fasilitoi ohjelmaan kuuluvat aloitus- ja lopetustyöpajat. Akordin Emma Luoma osallistui ohjelmaan yhtenä pioneereista ja suoritti syksyllä 2018 asiantuntijavaihdon Romanian Timisoarassa, The Water & Environmental Efficiency Association -nimisessä yhdistyksessä. Syksyllä 2019 Akordi toimii isäntäorganisaationa ja ottaa vastaan ulkomaisen asiantuntijan.

Linkit

Lisää Pioneers into Practice -koulutuksesta ja asiantuntijavaihdosta ohjelman nettisivuilla.