Vähäpäästöisen liikenteen kehittäminen Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liitto aloitti syksyllä 2019 työn vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi maakunnan alueella. Akordi, yhdessä Linea Konsulttien ja Mobinetin kanssa, toteuttavat toimenpideohjelman, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden liikkumiseen ja tavarakuljetuksiin liittyviä mahdollisuuksia ja niiden ympäristövaikutuksia.

Työn tavoitteena on kartoittaa mahdollisuudet vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen Päijät-Hämeen maakunnassa. Tunnistettujen mahdollisuuksien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, joka osoittaa ratkaisuja vähäpäästöisemmän liikenteen kehittämiseen maakunnan eri alueilla: suurissa keskuksissa, taajamissa sekä haja-asutusalueella. Lisäksi työssä arvioidaan kehittämismahdollisuuksien ympäristövaikutuksia.

Akordi toimii hankkeessa vuorovaikutuksen asiantuntijana ja vastaa sidosryhmien kanssa toteutettavista työpajoista.